Phần mềm

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO - VẬT TƯ

o   Quản lý đầu vào, đầu ra, vị trí, số lượng, giá nhập, giá bán, nhà cung cấp của các loại hàng hóa, sản phẩm,…

o    Quản lý thông tin chi tiết về số lượng, giá nhập, giá xuất, nhà cung ứng, …

o    Theo dõi công nợ khách hàng, nhà cung cấp,….

o    Quản lý Nhập – Xuất – Tồn hàng hóa

Phát hành bởi : GBUSoft
Dung lượng :15 MB
Cập nhật : 4/15/2013

Phần Mềm QUẢN LÝ KHO, VẬT TƯ 
Quản lý đầu vào, đầu ra, vị trí, số lượng, giá nhập, giá bán, nhà cung cấp của các loại hàng hóa, sản phẩm, nhóm sản phẩm,…

• Quản lý thông tin chi tiết về số lượng, giá nhập, giá xuất, nhà cung ứng, …

• Theo dõi công nợ khách hàng, nhà cung cấp,….

• Quản lý Nhập – Xuất – Tồn hàng hóa

• Hiệu suất sử dụng cao, bảo mật chặt chẽ

  - Chức năng bảo mật, sao lưu dự phòng (backup) và quản lý người sử dụng theo nhóm hoặc theo từng nghiệp vụ cụ thể giúp doanh nghiệp hạn chế rủi ro về dữ liệu.

  - Cơ chế bảo mật tin cậy, phân quyền truy cập chương trình của từng người sử dụng thông qua việc có thêm các quyền truy cập hạn chế : " Chỉ đọc", "Thêm", "Sửa", "Xóa" trong tất cả các nghiệp vụ, quản lý theo yêu cầu của doanh nghiệp , sẽ giúp doanh nghiệp của bạn hạn chế rủi ro do việc truy cập, mất hay rò rỉ thông tin.

  - Giao diện thân thiện, dễ sử dụng.

  - Công cụ đối chiếu, tìm kiếm nhanh chóng.

  - Xuất kết dữ liệu sang : MS Excel.


Đặc Biệt: Phát Triển Riêng Theo Yêu Cầu Khách Hàng

VUI LÒNG GỌI CHO CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN & PHỤC VỤ
(08) 3602 6445
  - (08) 3602 6454

Thiết bị liên kết: